Nabízím individuální, týmovou a managerskou supervizi pro pracovníky a organizace v oblasti pomáhajících profesí. Jsem akreditovaným supervizorem Českého institutu pro supervizi, MPSV a Muzikoterapeutické asociace ČR.

Příklady dosavadní praxe a reference: CSS Tloskov, středisko Diakonie Čáslav, CSS Mariánská, středisko diakonie Praha – Stodůlky, ZŠ speciální pro tělesně postižené v Liberci, hospic Liberec, Fokus Turnov, V-klub Liberec.

Co je to supervize:

Supervize je systematická pomoc při řešení profesionálních problémů jednotlivce, týmu, organizace v neohrožující atmosféře. Je zprostředkováním nezatíženého náhledu na vlastní práci.

Supervize je prostor umožňující nadhled nad tím co a jak děláme, prostor pro bezpečné rozhlédnutí se a podporu změn.

Supervize není kontrola, základními principy supervize je důraz na partnerský (kolegiální) vztah, respektování zakázky supervidovaného, snaha o bezpečí a vzájemnou důvěru (supervizor není v mocenské pozici a je vázán etickým kodexem zaručujícím mimo jiné důvěrnost informací).

Jedním ze základních úkolů supervize je prevence rizik souvisejících s pomáhající rolí a snaha o zvyšování profesionální kompetence v pracovních situacích.
Důraz se přitom klade jak na emocionální rozvoj, tak na porozumění organizačním strukturám, na tvořivé myšlení a rozvoj nových perspektiv v profesním životě.